NO. 307 SQUADRON AIRMEN LIST 
Compiled by Wilhelm Ratuszynski

 REVISED 

  Left: Polish Defiant on the 1978 Isle of Man stamp

 
 

PILOTS

GUNNERS / RADIO-NAVIGATORS

P780425 ADAMIECKI Mieczyslaw

AMBROZIEWICZ Aleksander 

P1404 ALEXANDROWICZ Antoni

P894 BACHLEDA Jozef

P0163 ANDRZEJEWSKI Stanislaw

P793597 BAŁUCKI Jozef

P76642 ANTONOWICZ Jerzy

P780229 BANYS Jan

P781321 ARMANOWSKI Jozef

P703988 BARANOWSKI Boleslaw

P1900 BEDA Antoni

P0634 BAYKOWSKI Juliusz

P0991 BENZ Kazimierz

P781526 BLACHOWSKI Zygmunt

P793304 BERNATOWICZ Waclaw

P0947 BORZEMSKI Czeslaw

P0792 BETTCHER Jerzy

 BRODA Jan

P2745 BIAŁECKI Tadeusz

P706569 BRYLEWSKI B.

P784148 BIELAWSKI Franciszek

 P2138 BUCKIEWICZ Tadeusz

P0511 BIEŃKOWSKI Jan

P1936 CHODACKI Emil

P2194 BIERNACKI Olgierd

 P1545 CIEPLIŃSKI Filip

P2195 BILAU Juliusz

COTTON I.

P0560 BŁASZCZYK Jan

P780670 DANIELEWICZ Jerzy

P793643 BOCHEŃSKI Kazimierz

P1815 DOMAŃSKI Zbigniew

P76609 BREJNAK Stanislaw

P0481 DOWOYNO-SYLWESTROWICZ Witold

P2456 BROCHOCKI Jerzy

P792534 DREWELUS Witold

P1902 BRZESKI Stanislaw

182984 DRINKWATER T.W.

P76763 BUCHOWIECKI Zdzislaw

P703966 DUMAŃSKI Jozef

P1409 BUCZYŃSKI Jan

186720 ELLIOTT F.R.

P76676 BUKOWIECKI Grzegorz

FARNDELL C.T.

P0236 BURY-BURZYMSKI Jan

P1927 FERAŃSKI Bronislaw 

P2306 CIUPEK Alojzy

P704879 FISZLER Karol

P76692 CZAJKOWSKI Franciszek

FORNES

P784739 DANILO-ŚNIEŻKOWSKI Ryszard

P780039 FĄCKIEWICZ Kazimierz

P0949 DAMSZ Jerzy

FOWLER G.L.

DONOVAN C.J.

P784193 GAJEK Waclaw

P0495 DRZAZGA Michal

P781284 GAJEWSKI Henryk

P780452 DUKSZTO Witold

P780320 GANDURSKI Wiktor

P781507 DUNIN-RZUCHOWSKI Zbigniew

P1264 GĄSAK Stanislaw

P0373 DZIEGIELEWSKI Antoni

P2115 GĄSECKI Jozef

P0103 EBENRYTTER Eugeniusz

P1937 GARA Boleslaw

P793270 ECKERT Tadeusz

P0188 GEBICKI Stefan

P780445 FERUGA Jozef

P780862 GÓRSKI Zygfryd

P0623 FILIPOWICZ Jozef

77664 HEATLEY T.A.

P780039 FRACKIEWICZ Kazimierz

P704889 HECKER Leopold

P782699 FRĄS-FRASE Stanislaw

P703396 JANCZK Jan

P780532 FRYCHEL Maksymilian

P780238 JARZEMBOWSKI Stanislaw

P1719 FUSIŃSKI Jan

P780870 KACZALSKI Czeslaw

P0999 GAYZLER Witold

P703776 KADLEC Wladyslaw

P783285 GIERMER Waclaw

P76638 KALINOWSKI Franciszek

120469 GRIFFITHS W.J.

 P780328 KALISZEWSKI Stanislaw

P780157 GÓRSKI Jan

P781170 KARAIS Jerzy

P76623 GRODZICKI Stanislaw

P0750 KARWOWSKI Lech

P782063 GRONDOWSKI Stanislaw

P2518 KASANIUK-KASANICKI Edward

P0544 GROSZEWSKI Bernard

P780236 KEPAK Vladimir

P0191 GRZANKA Roman

P2415 KĘSICKI Kazimierz

P780460 ILLASZEWICZ Wladyslaw

KIRKBIRDE Jerny W.

P76767 JAKSZEWICZ Mieczyslaw

P780771 KLENIEWSKI Alfred

P76697 JANICKI Zbigniew

P780048 KONDRAS Stanislaw

P780570 JANKOWIAK Franciszek

P704901 KOWALICKI Dominik

P2655 JAWORSKI Kazimierz

P1507 KRAWIECKI-ASQUITH Czeslaw

146063 JELLINEK J.W.

P2368 KRUKIEWICZ Adam

P783267 JODA Antoni

P780880 KRZYSTYNIAK Marian

P76649 KAŁUŻA Mieczyslaw

P2907 KULCZYK-HOJNOWSKI Henryk

P1057 KAZIMIERCZUK Kazimierz

LANE G.J.

P781288 KERN Feliks

P794039 LASKOWSKI Jan

P793821 KIEŁCZEWSKI Ryszard

P704127 LAWDANSKI Stanislaw

P781414 KLENIEWSKI Zbigniew

LEWANDOWICZ Jerzy

P8010779 KOBIERSKI M.

P781493 LEWANDOWSK-ELSON Marian

P0965 KOHUT Stanislaw

P704128 LEWANDOWSKI Zbigniew

P2903 KOMOSA Stefan

P780187 LIPIŃSKI Jozef

P02986 KOSIŃSKI Kazimierz

P1815 LISSOWSKI Zbyszko

P76810 KOTERLA Marian

P0482 ŁAZAROWICZ Jerzy

P2117 KRAHELSKI Bohdan

ŁEPKOWSKI Henryk

P0509 KRZYŻANOWSKI Jan

P704984 ŁOJKO Czeslaw

P782391 KUBAS Antoni

P2359 ŁUCZAK Henryk

P1039 KUREK Zdzislaw

P0119 ŁUCZKOWSKI Olgierd

P76819 LEWANDOWSKI Maksymilian

P781190 ŁYDKA Mieczyslaw

P782479 LEWCZYŃSKI Ryszard

P1816 MAŁUSZEK Konrad

P793621 ŁOS Stanislaw

125745 MARIN Gerald

P1687 MADEJ Stanislaw

P0547 MICHALSKI Leon

P0527 MALAROWSKI Andrzej

P0281 MIKA Jan

P782059 MALINOWSKI Bronislaw

P2150 MODRO Zygmunt

P780900 MALINOWSKI Jerzy

P2590 MOSSOR Aleksander

P1268 MALIŃSKI Jan

P781041 MRÓZ Mieczyslaw

P1279 MAXYMOWICZ-RACZYNSKI Stefan

P2987 MUSIAŁ Jan

158840 Mc KENNA E.H.

P780059 NIEWOLSKI Marian

P76645 MICHAŁOWSKI Jan

P705395 NAWALANY Wladyslaw

P0338 MICKIEWICZ Bronislaw

OŁTARZEWSKI Z.

P782327 MIKSZO Jan

P0775 OPARENKO Michal

183875 MILLER D.F.

P2137 ORŁ Jerzy

P780489 MIROŃCZUK Ludwik

P780907 OSIEDLENIEC Kazimierz

P1096 MORAWSKI Julian

P793495 OYRZANOWSKI Waclaw

P780493 MURZYN Jozef

P780195 OSTOLSKI Stefan

P0306 NEYDER Marceli

P780283 OSTROWSKI Henryk

P1087 NAŁĘCZ-TAŃSKI Jozef

P781757 PACUT Kazimierz

P2210 NOWAKOWSKI Jerzy

P1768 PALUL Zygmunt

P782725 OLESZCZUK Kazimierz

P794058 PELIK Czeslaw

P76825 ORZECHOWSKI Jerzy

P0701 PFLEGER Wlodzimierz

P76741OSTOJA-OSTASZEWKI Raymond

P780700 PIETRZYK Jan

PATTEN H.F.

P2524 PŁONKA Czeslaw

P793661 PACHOLCZYK Jan

P794669 POSNER Isser

P792811 PAWLIKOWSKI Jan

P781593 PODGAJNY Edward

P1892 PEŁKA Jerzy

P704938 PRAWECKI Antoni

P76728 PFEIFFER Jan

P0912 PRĘDECKI Kazimierz

P780653 PIEŚLAK Bronislaw

PRIOR D.F.

P793042 PIETNIUNAS Stanislaw

PROCTOR W.

P1238 PIETRASZKIEWICZ Stanislaw

P2820 PRZEDPEŁSKI Czeslaw

P76804 PIETRZYK Mieczyslaw

P1930 PTASZYNSKI Wladyslaw

P794956 PIJANOWSKI Jerzy

P783733 PUTZ Tadeusz

P1614 PIOTROWSKI Wladyslaw

P0265 PUZYNA Stanislaw

P793644 PIWKO Marian

P0635 RACZYNSKI Waclaw

P783692 PLENKIEWICZ Andrzej

P2357 RADWAŃSKI Andrzej

P1278 PODGORSKI Stefan

ROBERTSON N.S.

P784770 POŁOMSKI Jerzy

P2925 ROMANOWICZ Roman

P782474 POPEK Mieczyslaw

P792577 RUDEL Andrzej

P784733 PRĘTKIEWICZ Franciszek

RYBACKI Tadeusz

P794963 PRUSKI Leonard

P0081 RYCIAK Edward

P76635 PRZYSIECKI Eugeniusz

P2675 RYGIEL Edmund

P1011 RACH Karol

P781291 SADWA Stanislaw

P0520 RADOMSKI Zdzislaw

SAFFERY A.

P782307 RADWAŃSKI Jozef

P2227 SADOWSKI Stanislaw

P0663 RANOSZEK Karol

P0068 SAWCZYNSKI Stanislaw

P76624 RAWICZ-SZABUNIEWICZ Jozef

P782239 SERAFIN Wladyslaw

P1013 REFEROWSKI Ryszard

P782659 SIUDA Eugeniusz

P0537 REJMER-KRZYWICKI Stanislaw

P704957 SKUBIK Roman

P1515 RĘBALSKI Kazimierz

P2550 SKUBISZ Jozef

P794967 ROCHMIŃSKI Stanislaw

P0827 SKROUBA Jozef

P76762 RÓŻYCKI Wladyslaw

SŁUSZKIEWICZ Emil

81900 RYPL Frantisek (Czech)

9301 SMITH R.L.

P782765 SANETRA Edward

P781042 SOSIŃSKI Walerian

P781299 SKIBA Antoni

P782528 SROKA Wiktor

P2099 SKIBIŃSKI Karol

P780308 STAROSTA Jozef

P704957 SKUBIK Roman

P780066 STENGIERSKI Jan

P76778 SMOGÓR Maksymilian

P704963 STĘPNIEWSKI Tadeusz

P1416 SMOK Roman

P780708 SUCZYŃSKI Aleksander

P780707 SOCHACKI Boleslaw

SYLWESTROWICZ Witold

P780779 STACHOWSKI Stanislaw

P792429 SZCZEPAŃSKI Stanislaw

P3041 STEINKE Ludwik

P0616 SZKOP Stanislaw

P0344 SURYN Leon

P76674 SZPONAROWICZ Ignacy

P1738 SUSKIEWICZ Alfred

P2356 SZYMILEWICZ Zygmunt

P76818 SZABLOWSKI Stanislaw

P1819 ŚLIWAK Tadeusz

P1100 SZAREK Adam

P0558 ŚWIERZ Mieczyslaw

P0992 SZCZĘŚNIEWSKI Wladyslaw

P0132 TABACZYŃSKI Stefan

P782056 SZEMPLIŃSKI Lucjan

P781639 TALKOWSKI Julian

P0321 ŚNIECHOWSKI Wilhelm

P013 TAŁACH Nikita

P784739 ŚNIEŻKOWSKI Ryszard

54655 TYLOR K.A.

P2215 ŚWISTALSKI Marian

TILLMAN Frank H.

P76743 TARKOWSKI Czeslaw

THOMASON

P0748 TARNOWSKI Waclaw

P781039 TRAWICKI Maksymilian

P783690 THIESLER Kazimierz

P781309 TRZASKOWSKI Jerzy

TOMLINSON George

P784853 TULIŃSKI Ryszrad

P2094 TURZAŃSKI Boleslaw

P704153 UGARENKO Leonard

P782405 UHER Wladyslaw

P0440 WACIŃSKI Jan

P0627 URBAŃSKI Marian

P2437 WERPACHOWSKI Stanislaw

1455575 WALTON E.F.

P0045 WĘGIEL Adam

P76682 WALTOŚ Antoni

P2139 WIĘCKOWSKI Tadeusz

P0855 WASZKIEWICZ Mieczyslaw

P1141 WIŚNIOWSKI Tadeusz

P76615 WASZKIEWICZ Stanislaw

WOODGATE J.E.

P781163 WIECZOREK Sylwester

P783813 WOŹNY Jan

P782561 WISTHAL Jan

P780215 ZAKROCKI Mieczyslaw

WIŚNIEWSKI Jan

P0757 ZIELIŃSKI Mieczyslaw

P783276 WÓJCIK Stefan

P0862 ZIÓŁKOWSKI Henryk

P794077 WOJCZYŃSKI Edward

P2838 ŻEBROWSKI Antoni

ZADROZIŃSKI Zdzislaw

 

P0062 ZAKRZEWSKI Edward

 

P782790 ZANIEWSKI Piotr

 

P704248 ZMITROWICZ Zenon

 

P1357 ZWOLIŃSKI Ryszard

 

P1587 ZYKUN Wlodzimierz

 

© Polish Squadrons Remembered